Activitate editorială

  • Reviste

Revista Pontica

 

Revista PONTICA, anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are o apariţie neîntreruptă din anul 1968. Tematica revistei este orientată spre studii de arheologie, istorie veche şi medie. Semnatarii articolelor sunt nume consacrate în domeniu.

Revista apare într-un tiraj de 500 de exemplare anual, fiecare număr conţinând între 500 şi 700 de pagini. Are schimburi cu cca. 200 de instituţii de profil din străinătate şi este inclusă în baze de date internaţionale (FRANCIS; IndexCopernicus; ERIH).

Din anul 2008 Revista PONTICA este clasificată de Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS) în categoria B.

https://revistapontica.com

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie  Constanta prin Comitetul Editorial Pontica, are deosebita plăcere să vă informeze că revista „Pontica (ISSN: 2247-9341, 1013-4247)” a trecut procesul de evaluare și este indexată în baza de date ICI Journals Master List pentru 2022 (https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml).

 

 

ICI Journal Master List este o bază de date internațională de indexare a revistelor științifice care evaluează periodicele trimise de aproape 20 de ani. Condiția pentru indexarea în această bază de date este trecerea unei evaluări multidimensionale complexe, care ia în calcul mai mult de 100 de criterii.

 

Condiția principală pentru indexarea în această bază de date este utilizarea unor practici editoriale transparente și validarea acestora. Revistele care îndeplinesc atât condițiile formale, cât și condițiile inițiale de indexare, primesc ICV (Index Copernicus Value) valabil un an. Pe baza verificării informațiilor privind funcționarea revistei în anul 2022, valoarea puterii parametrice a acestuia (indicatorul ICV) pentru Pontica a fost calculată la ICV 2022 = 64,75.

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista „Analele Dobrogei”

 

Revista „Analele Dobrogei” a fost înființată în anul 1920 de geograful și scriitorul Constantin I. Brătescu împreună cu publicistul Ioan N. Roman.

ANALELE DOBROGEI VOL. II, nr. 1 , IANUARIE-APRILIE 1919

                                                                               descarcă Analele Dobrogei vol. II, nr. 1,1919

 

sus

ANALELE DOBROGEI VOL. II, nr. 2 , APRILIE - IUNIE 1919

                                                                               descarcă Analele Dobrogei vol. II, nr. 2,1919

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL I, 1920, NR. 1, 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul I, nr. 1, 2, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL II, 1921, NR. 1, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul II, 1921, nr. 1, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL III, 1922, NR. 1, 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul III, 1922, nr. 1, 2, 3, 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL IV, 1923, NR. 2, 3, 4

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 2

descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 3

descarcă Analele Dobrogei anul IV, 1923, nr. 4

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL V și VI, 1924 - 1925

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 5 și 6, 1924 - 1925

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL VII, 1926

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 7, 1926

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL VIII, 1927

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul 8, 1927

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL IX, VOL. II, 1928

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul IX, vol. II, 1928

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL X, FASC. 1 -12, 1929

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul X, fasc. 1-12,1929

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XI, FASC. 1 -12, 1930

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XI, fasc. 1-12,1930

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XII, FASC. 1 -12, 1931

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XII, fasc. 1-12,1931

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XIII-XIV, 1932 - 1933

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XIII - XIV, 1932-1933

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XV, 1934

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XV, 1934

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVI, 1935

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVI, 1935

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVII, 1936

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVII, 1936

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XVIII, 1937

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XVIII, 1937

 

sus

ANALELE DOBROGEI ANUL XIX, 1938

                                                                               descarcă Analele Dobrogei anul XIX, 1938

 

sus

 

Analele Dobrogei, Serie noua

sus

sus

  • Colecția  Bibliotheca Tomitana

- I -

- IV -

- V -

- VI -

ALBEȘTI

Monografie arheologică I

(2008)

(pdf 11,2Mb)

Pliante incluse în mapă

(pdf 21,5 Mb)

Sondajul arheologic

de la Satu Nou - „Vadu Vacilor”

(com. Oltina, jud. Constanța)

(2011)

(pdf 37,6Mb)

Bijuterii antice din aur din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța

(2012)

(pdf 10,4Mb)

Epoca neolitică

în Dobrogea

(1997)

(pdf 105Mb)

- VII -

- IX -

- XI -

  • Cărți de specialitate

Repertoriul tezaurelor

monetare din Dobrogea

(2011)

(pdf 2,5Mb)

TOMIS. Comentariu istoric

și arheologic

(2012)

(pdf 9,9Mb)

Circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII)

(2019)

(pdf 25,8Mb)

Ghiorghe PAPUC

 

TOMIS I

Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 5,9Mb)

Gabriel CUSTUREA, Mihai DIMA,

Gabriel TALMAȚCHI, Ana-Maria VELTER

 

Coin Hoards of Dobrudja I

 

Editura EX PONTO, 2008

 

(pdf 7,3Mb)

Ediție îngrijită de Livia BUZOIANU

 

Interferențe Ovidiene

Studii, note, texte și (pre)texte Ovidiene

 

Editura EX PONTO, 2009

 

(pdf 17,3Mb)

Tur virtual

Resurse Web

Organigrama

Declarații de avere

rapoarte de activitate

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by